Cartell 1


Plaça de l'Emigrant

Cartell 2


Carrer de Catalunya

Cartell 3


Carrer de la Independència 

Cartell 4


Biblioteca Central de Terrassa

Cartell 6


Centre Cultural Fundació Caixa Terrassa

Cartell 7


Plaça de L'Anònima

Cartell 8


Parc de Sant Jordi

Cartell 9


Parc dels Catalans

Cartell 10


Catedral del Sant Esperit

Cartell 11


Mercat de la Independència

Cartell 12


Passatge de la Rasa

Cartell 13


Teatre Municipal Alegria

Cartell 15


Hospital Mutua de Terrassa

Cartell 16


Hospital de Sant Llatzer

Cartell 19


Plaça de la Terrassa Industrial

Cartell 20


Piscina Municipal del Parc de Vallparadís

Cartell 21


Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)

Cartell 22


Vapor Universitari de Terrassa

Cartell 23


Avinguda de les Glòries Catalanes

Cartell 24


Plaça dels Països Catalans

Dead Drawings


"Dead Drawings"
(c) Mr.Lazy & Mme.Leisure 2013

Art al Parc 
Terrassa, Barcelona, Catalunya

Dry Pump


"Dry Pump"
(c) Mr.Lazy & Mme.Leisure 2013

Art al Parc 
Terrassa, Barcelona, CatalunyaGrey Area"Grey Area"
(c) Mr.Lazy & Mme.Leisure 2013

Art al Parc 
Terrassa, Barcelona, Catalunya
Onde o Mundo faz Esquina


"Onde o Mundo faz Esquina"
(c) Mr.Lazy&Mme.Leisure 2013

Art al Parc
Terrassa, Barcelona, Catalunya

Ready to Rip


"Ready to Rip"
(c) Mr.Lazy & Mme.Leisure 2013

Art al Parc
Terrassa, Barcelona, CatalunyaThe M&M


"The M&M - The Melting Me"
(c) Mr.Lazy & Mme.Leisure 2013

Art al Parc
Terrassa, Barcelona, Catalunya


Art al Parc
ENGLISH: 
Vallparadis park will be the center stage of the Art al Parc first edition, a multicultural event sponsored by the Ajuntamento of Terrassa to be held during the months of August, September and October. Several national and international artists were invited to, during the event, intervene in the public space of the park, and every artist or art collective will be assigned a fortnight for the purpose. 
The event promotes interdisciplinary encounters of urban intervention, street art, site specific, performance art and video featuring a selection of works, which can be found all over the park, and reveal the close look at today's society and particularly to issues of public space and citizenship.
Rather than providing the visitor with the rediscovery of the park, this event will be a point of approach of the artist to the passer-by, a break in the routine and experience of public spaces, a confrontation with the everyday life of the common place, promoting the encounter, communication and sharing of ART.

CATALAN:
Vallparadís serà la plataforma central de „l’Art al Parc primera edició“, un espectacle multicultural patrocinat per l’ajuntament de Terrassa que es celebrarà durant els mesos agost, septembre i octubre. Diversos artistes, tant nacionals com internacionals han estat convidats a intervenir durant l’espectacle a l’espai públic del parc, i a cada artista o col•lectiu artístic els seran assignats quinze dies per a la seva actuació.
L’espectacle promou trobades interdisciplinàries d’intervencions urbanes, „street art“, „site specific“, „performance art“ i „video“ amb una selecció de treballs, que es podran veure per tot el parc, i mostraran una visualització enfocada a la societat d’avui dia i, en particular, temes d’espai públic i ciutadania.
Més que proporcionar al visitant un redescobriment del parc, aquest espectacle serà un punt d’aproximació dels artistes al vianant, un trencament de la rutina i una experiència amb espai públic, en front de l’espai laboral del dia a dia, promovent la trobada, la comunicació i compartint ART.

Els viatges al meu país 458 m NE


41.179527,-8.508937

41.179735,-8.508819

41.179435,-8.509288